ในโลกที่เปลี่ยนไปเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น ความกังวลของนักบัญชีที่จะถูกทดแทนโดย “AI” จึงแปลผันตาม สิ่งที่จะทำให้นักบัญชียังคงเป็นฟันเฟืองหนึ่งขององค์กรคือการปรับตัวเองให้เป็น Business Partner พี่เอี้ยง – […]

  สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 […]

  โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ภาคภูมิใจกับความสำเร็จของนักเรียนที่ได้รับรางวัล COBIS Student Achievement Awards อันทรงเกียรติ […]

ในวัยแค่ 36 ปี แต่ก้าวสู่ผู้นำระดับท้องถิ่นได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  ชื่นชมศิษย์เก่า วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ” จิรภัทร ชินบุตร […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมกับ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) […]