วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร น้อง ๆ ที่ต้องการเดินสู่เส้นทางสายอนาคตในโลกของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
เป็นที่พิสูจน์แล้วว่า เรียนสายนี้ จบมารายได้ดี มีงานมั่นคงทำแน่นอน
ปีการศึกษา 2567 นี้ เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อการันตีมีที่เรียน มีอนาคตสดใสกว่าใคร
สาขาวิชาที่เปิดรับ
เปิดรับใน 7 สาขาแห่งอนาคต  ในจำนวนจำกัด
กำหนดการรับสมัคร
Portfolio ครั้งที่ 2 ปริญญาตรี ภาคปกติ
เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2566
สมัคร Online ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/isqy03
ปฎิทินการรับสมัคร และรายละเอียดการยื่น Portfolio (Online)
คู่มือขั้นตอนการรับสมัคร

Next Post

สวนสุนันทา รับตรงครั้งใหญ่ รอบPortfolio เริ่ม 1 ต.ค.นี้ 4,314 ที่นั่ง

Tue Sep 19 , 2023
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรง  […]