รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งมอบกระทงฝีมือนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อนำไปจัดวางบริเวณเคาท์เตอร์ต้อนรับให้ผู้โดยสารทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เห็นความละเอียดอ่อนของงานฝีมือคนไทย โดยเฉพาะจากกลุ่มนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีชื่อเสียงในทุกด้าน ณ ห้องโถง อาคาร ๓๒ ชั้น ๑ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ที่ผ่านมา
ทั้งนี้หลังจากที่ผู้บริหารจาก บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)  นำกระทงไปวางบริเวณเคาท์เตอร์ต้อนรับผู้โดยสาร ปรากฏว่ามีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ความสนใจและเข้ามาชื่นชม พร้อมขอถ่ายรูปและซักถามข้อมูลประเพณีการลอยกระทงของไทยเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือกันเพื่อสืบสานประเพณีโบราณของไทยให้คงอยู่และแพร่กระจายออกไปให้ชาวโลกได้รับรู้อีกด้วย
.

Next Post

ว.ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 13

Sat Nov 25 , 2023
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดมหกรรมญี่ปุ่นรังสิต ครั้งที่ 13 (RSU Japanese Fair […]