อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในวันซ้อมใหญ่ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2 ก.ย.66

 

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี มกธ.กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 กันยายน นี้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่อาคาร BANGKOK THONBURI HALL เวลา 18.00 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียนเพื่อร่วมในพิธีดังกล่าวในเวลา 13.00 น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย รศ.(พิเศษ) ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในโอกาสดังกล่าวด้วย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 จากคณะต่าง ๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ ทันตแพทยศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บัญชี ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และวิศวกรรมศาสตร์

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

มทร.ธัญบุรี ผนึกสถาบันการอาชีวะ พัฒนากำลังคน ยกระดับ ‘คุณภาพการศึกษา’

Tue Aug 29 , 2023
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการอาชีวศึกษา (สอ.) และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ […]