พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์แก่ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ชั้นสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 

#https://edu-today.com/

Next Post

อาชีพแห่งยุค “นักกายภาพ สายสปา” ตลาดต้องการ ค่าตอบแทนไม่ธรรมดา ของศิษย์เก่าคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ม.รังสิต

Wed Nov 22 , 2023
  ลูกสาวคนเดียวของบ้าน พื้นเพเป็นคนกรุงเทพฯ เรียนจบม.6 สายวิทย์ และอาจมีประสบการณ์เหมือนคนวัยเดียวกันอีกจำนวนมาก ที่ช่วง “หัวเลี้ยวหัวต่อ” ไม่รู้ว่าจะไประดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาอะไร “คนสมัยก่อน […]