“พระพรหมโมลี”- ผู้ว่าฯ กทม.-“ศ.ดร.บังอร” ร่วมเปิดอาคารรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน รพ.พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 5 แม่กองบาลีสนามหลวง ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร พร้อมด้วย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และ ดร.พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมประกอบพิธีเปิดอาคารรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) โดย พระพรหมโมลี ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ เจิมป้ายเปิดอาคารรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน พร้อมทั้งประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ในโอกาสนี้ด้วย
การเปิดอาคารรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับอรรถประโยชน์ที่สามารถเอื้อต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการการวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟูรักษา ดูแลด้านสุขภาพให้กับผู้ป่วย และประชาชนในสังคมโดยรวม

ในการนี้ ผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สำนักการแพทย์ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนร่วมแสดงความยินดีในการเปิดอาคารรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน ดังกล่าวด้วย ณ โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา

 

#https://edu-today.com/

Next Post

มทร.กรุงเทพ ร่วมแนะนำการเปิดหลักสูตรพุทธศาสนาในโลก พร้อมลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย 

Thu Apr 4 , 2024
สถาบันวิทยาศาตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) ร่วมกิจกรรม INTERNATIONAL UTKISIC TALKS แนะนำการเปิดหลักสูตรพุทธศาสนาในโลก […]