มกธ. -โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ “Beijing University” จับมือร่วมลงนาม MOU มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และ Beijing University of Post and Telecommunication จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยมี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ Prof.XU Kun อธิการบดี Beijing University of Post and Telecommunication ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

ในการนี้ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ Beijing University of Post and Telecommunication ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ โดยมี อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ Prof.XU Kun อธิการบดี Beijing University of Post and Telecommunication พร้อมด้วย Ms.XU Lan ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย ณ ชั้น 4 อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ทั้งนี้มี Prof. Wang Huna เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารของ Beijing University of Post and Telecommunication และผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ Beijing University of Post and Telecommunication และการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กับ Beijing University of Post and Telecommunication เพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ระหว่างสองสถาบัน ความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสื่อการสอน ข้อมูลวิชาการด้านต่างๆ ตลอดจนการประสานประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

3 นักศึกษา ม.รังสิต คว้ารางวัล RSU Speech Contest 2024: Let’s go green for our future

Fri Apr 26 , 2024
  วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมด้วย วิทยาลัยศิลปศาสตร์ และสถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรม RSU Speech Contest […]