“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ปีการศึกษา 2566

 

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในโอกาสนี้ด้วย

นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบโล่เกียรติยศแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ และสังคม ได้แก่ นายธนกร สกลนุรักษ์ เจ้าของธุรกิจด้านไอที และอิเล็กทรอนิกส์ นายนิพนธ์ แสวงทรัพย์ วิศวกรโยธา ควบคุมงาน และนายชรินทร์ อดิเรก ตัด-ต่อเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

ในการนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือของ มกธ. ทั้ง 2 แห่งดังกล่าวด้วย ณ อาคาร BANGKOK THONBURI HALL เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2567

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

มกธ. จับมือ กรมควบคุมโรค - สภาการสาธารณสุขชุมชน ขับเคลื่อนศักยภาพด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค

Mon Apr 29 , 2024
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) […]