ศปง.อพม.ทวีวัฒนาร่วมกับลั่วะทวีวัฒนา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปง.อพม.) เขตทวีวัฒนาร่วมกับลั่วะทวีวัฒนา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาดไทย ถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี เสียสละ และแบ่งปัน โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้สนับสนุนสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวเขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างทั่วถึง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเปิดงาน และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต และขอบคุณผู้จัดงานที่ได้ร่วมกันพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม BTU HALL ม.กรุงเทพธนบุรีตั้งแต่เวลา 8.00 น. เพื่อเตรียมพร้อมในการบริจาคโลหิต และเมื่อเวลา 9:30 น. ผู้มีเกียรติร่วมงานได้ร่วมกันทักทายและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยมี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านพลตรี วันชนะ สวัสดี ท่านผอ.กอ. รมน.กทม. และพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณะสุข ๖๗ ทวีวัฒนา ให้ความรู้ก่อนและหลังการบริจาคโลหิต เพื่อเตรียมพร้อมให้กับผู้บริจาคโลหิต ซึ่งงานจะมีถึงเวลา 15.00 น. ภายในงานมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 350 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าประทับใจและเป็นการยืนยันถึงความเอื้อเฟื้อของชุมชนต่อกิจกรรมดีๆ ที่ทางหน่วยงานจะจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี

 

#https://edu-today.com/

Next Post

“ศ.ดร.บังอร” มอบเสื้อกาวน์-ชุดปฏิบัติงานแก่นศ.แพทย์ มกธ.รุ่นแรก ปีการศึกษา 2567 พร้อมมุ่งพัฒนาแพทย์ที่เชี่ยวชาญ-มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

Fri May 3 , 2024
ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี […]