“ศ.ดร.บังอร ”อธิการบดี มกธ.ให้โอวาท ปฐมนิเทศน้องใหม่คณะทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2567

 

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567” พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมี รศ.นพ.ทองนารถ คำใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในโอกาสนี้ด้วย
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา อีกทั้งสร้างเสริมความผูกพัน ความภาคภูมิใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์

นอกจากนี้ ผู้บริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้เสริมสร้างความรู้ ความเช้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาใหม่ เช่น แนะนำการจัดการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติและการประเมินผล การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านทันตแพทยศาสตร์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจการนักศึกษา เป็นต้น

ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

มกธ. - CUPL จับมือร่วมลงนาม MOU มุ่งพัฒนาจุดแข็งด้านวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน

Mon Jun 17 , 2024
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายแห่งประเทศจีน (China University of Political Science and […]