คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ขอเชิญร่วมฟัง The 2nd German Thai Medical Forum “West meet East in emergency care preparation”

 

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการ The 2nd German Thai Medical Forum “West meet East in emergency care preparation” ว่า เป็นการประชุมวิชาการร่วมระหว่างแพทย์ชาวเยอรมันนีในแคว้นบาวาเรีย ที่มีศูนย์การแพทย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลุควิคแมกซิมิเลีบน รพ การมิชส์ปาเตนเคอเค่น ศูนย์อุบัติเหตุมูเนา และ ศูนย์การแพทย์ไวสเด้น ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ของไทย 5 แห่ง ได้แก่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลวชิระพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่จะมีความร่วมมือกันทางวิชาการ จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมระยะไกลผ่านระบบออนไลน์ 20 มิถุนายน เวลา กทม 21.00 น โดยมีหัวข้อ กระบวนการการดูแลผู้ประสบมหันตภัย ของไทยเปรียบเทียบกับทางเยอรมันนี

วิทยากรของไทย อาจารย์แพทย์หญิง เยาวราช ศิริปการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Dr. Roman Schniepp คณะแพทยศาสตร์ ลุควิดแมกซิมิเลียน
บรรยายร่วมในระบบออนไลน์ มีท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธาน

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Ludwig Maximilian University of Munich และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ The 2nd German Thai Medical Forum “West meet East in emergency care preparation” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 21.00 น. (เวลาประเทศไทย) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2zM2_1sQhnDNuqXgKNo_-xsp985xYVH0weW6Kw8ioWEjnBQ/viewform
และเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่ : https://medtu.webex.com/medtu/j.php?MTID=mf0e39b1a4ab97b413c7282bc59437e70
Meeting number: 2515 053 6582
Password: 12345

Faculty of medicine,Thammasat University,Thailand in association with Ludwig Maximilian University of Munich and Bangkokthonburi University cordially invite you to join The 2nd German Thai Medical Forum “West meet East in emergency care preparation” on 20th June, 2024 at 4:00pm (CET/GMT+1), 9:00pm (GMT+6)
To register: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2zM2_1sQhnDNuqXgKNo_-xsp985xYVH0weW6Kw8ioWEjnBQ/viewform
To join the meeting: https://medtu.webex.com/medtu/j.php?MTID=mf0e39b1a4ab97b413c7282bc59437e70
Meeting number: 2515 053 6582
Password: 12345

 

#https://edu-today.com/

Next Post

จุฬาฯ ติด Top 50 ของโลก “มหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืน” THE Impact Rankings 2024 และเป็นที่ 1 ของไทยในด้านการพัฒนานวัตกรรม อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน

Wed Jun 19 , 2024
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำความภาคภูมิใจให้สถาบันอุดมศึกษาไทยในเวทีโลกอีกครั้ง ครองอันดับ Top 50 ของโลกจาก Times Higher Education Impact […]