ศ.ดร.บังอร อธิการบดี มกธ. ต้อนรับ รมว.พลังงาน เปิดงาน “China Education Fair in Thailand”

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “การศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีน” ประจำปี 2567 (China Education Fair in Thailand) โดยมี ท่าน จาง จวิน รองเลขาธิการคณะกรรมการด้านการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่าน หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) และรศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการดังกล่าว พร้อมทั้งร่วม “ตีกลองสานสัมพันธ์ไทย-จีน” ในโอกาสนี้ด้วย ณ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “การจัดงานนิทรรศการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้นำเสนอการพัฒนาด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ ที่มีความหลากหลายสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีและประโยชน์ร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ ขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า “ในนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการด้านการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Scholarship Council – CSC) เลือกมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงานนิทรรศการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและยกระดับความสัมพันธ์ในระดับอุดมศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ที่มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมจัดนิทรรศการที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ จำนวน 32 แห่ง เป็นการพัฒนาด้านการศึกษาในระดับนานาชาติ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับทุนการศึกษาต่างๆ ที่มีความหลากหลายสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์”

ส่วนนาย จาง จวิน รองเลขาธิการคณะกรรมการด้านการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า “จีนและไทย เป็นเหมือนครอบครัวที่ใช้น้ำจากแม่น้ำสายเดียวกัน วลีที่ว่า”จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน”หยั่งรากลึกอยู่ในใจของประชาชนทั้งสองประเทศ นับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ.2518 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศยังคงพัฒนาไปในทางที่ดีมั่นคง และทั้งสองประเทศยังคงรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงอย่างใกล้ชิด และแน่นแฟ้นมากขึ้น สภาทุนการศึกษาของจีนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างครูและนักเรียนชาวจีนและชาวต่างชาติ และไม่เพียงแต่ให้ทุนแก่นักเรียนและนักวิชาการชาวจีนเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศทุกปี แต่ยังให้ทุนแก่เขาวชนต่างชาติเพื่อแลกเปลี่ยนในประเทศจีนผ่านทุนรัฐบาลจีนอีกด้วย”

สำหรับนาย หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เผยว่า “ที่ผ่านมารัฐบาลจีนรู้สึกประทับใจมาโดยตลอดที่นักศึกษาจีนเดินทางมาเรียนในประเทศไทยจำนวนมากได้รับการต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่นจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ดังนั้น การจัดงานนิทรรศการการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างและยกระดับความสัมพันธ์ ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ในระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 32 แห่ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานนี้นับว่าเป็นความร่วมมือที่ดียิ่ง”

นอกจากนี้ นิทรรศการการศึกษาในครั้งนี้ ยังช่วยขยายโอกาสด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาของทั้งสองประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษา การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักศึกษา การส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ร่วมกันอีกด้วย อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ส่งเสริมการขยายโอกาสด้านวิชาการ การจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความร่วมมือในการสนับสนุนการศึกษาของทั้งสองประเทศดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักศึกษาทุกระดับของทั้งสองประเทศ อีกทั้งเสริมสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคตอีกด้วย

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

Call for Applications - UN Women 2024 Asia-Pacific WEPs Awards

Mon Jun 24 , 2024
  Bangkok, Thailand – June 24, 2024 – UN Women […]