วิศวะ มกธ. ร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ “Upskill-Reskill อว. for EV”

 

วิศวะ มกธ. ร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ “Upskill-Reskill อว. for EV” สนองนโยบายกระทรวง อว. เร่งสร้างกำลังคนรองรับอุตสาหกรรม EV ของไทย ทะยานสู่ EV HUB ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.67 อาจารย์สมมาตร ทองคำ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมเปิดตัวเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ “Upskill Reskill อว. for EV” โดยมี น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จ.นครราชสีมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยกรุงเทพธนบุรี ตอบสนองนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุ่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะของกําลังคน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรม EV ในปัจจุบัน โดยกำลังจัดทำหลักสูตร Upskill Reskill เพื่อการมีงานทำ และกำลังเตรียมเปิดหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ ในระดับปริญญาตรี เพื่อผลิตกำลังคนเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น EV HUB ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตามนโยบายของรัฐบาล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ด้าน EV ระดับแนวหน้าของประเทศ มีชุดฝึกเรียนรู้ระบบหลักการของยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ชุดฝึกระบบจัดการพลังงานของแบตเตอรี่ ชุดฝึกระบบขับเคลื่อนและระบบส่งกำลัง ชุดฝึกระบบปรับอากาศ ชุดฝึกระบบพวงมาลัยไฟฟ้า ชุดฝึกระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตัวถังยานยนต์ไฟฟ้า ชุดฝึกสถานีชาร์จประจุยานยนต์ไฟฟ้า มีชุดเรียนรู้ส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าเสมือนจริงแบบ 3 มิติ (VR Simulation Training) มีชุดฝึกจักรยานยนต์ไฟฟ้า มีชุดฝึกการดัดแปลงยานยนต์สันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ ชุดฝึกดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้า ชุดฝึกการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าแบบเพลาขับ ชุดฝึกการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าแบบมอเตอร์ขับ มีเครื่องสแกนวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

อีกทั้งได้ทำความร่วมมือกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เพื่อการผลิตและพัฒนาสมรรถนะกําลังคนด้านยานยนต์ไฟฟ้า ได้ทำความร่วมมือกับ Jinan Vocational College (JVC) สาธารณรัฐประชาชนจีน และกำลังจัดตั้งสถาบัน Luban-Mozi College (BYD),Thailand ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

#คณะวิศวกรรมศาสตร์
#มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
#อวforEV #BTU

 

#https://edu-today.com/

Next Post

ม.รังสิต จัดกิจกรรมแนะแนว Joint Master Programmes รุ่นที่ 24

Wed Jul 3 , 2024
            RSU Study Abroad มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมแนะแนว Joint Master Programmes รุ่นที่ 24 “เรียนต่อปริญญาโทเมืองนอก ไม่ต้องใช้ IELTS” ในวันอาทิตย์ที่ […]