“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

 

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัชชา ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาไทยและต่างชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือร่วมถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทยให้ยั่งยืนสืบไป

 

 

ในการนี้ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล ได้สมทบเงินบริจาคร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการศึกษาในเครือเป็นจำนวนเงิน 254,666.25 บาท เพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ไว้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

 

 

ทั้งนี้อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้วางแนวนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีประจำชาติของไทยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเรื่อยมา เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนในชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งถือเป็นบทบาทตามพันธกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อีกทั้ง ยังวางกรอบแนวทางปฏิบัติให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามดังกล่าวด้วย

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ม.รังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันผู่เจียง แห่งมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมหนานจิง

Tue Aug 8 , 2023
                    […]