‘ดวงฤทธิ์’ หนุนร่าง พรบ.การอุดมศึกษา ชี้ พัฒนาคนตอบโจทย์พื้นที่-ผู้เรียน-ผู้ประกอบการ

 

‘ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง’ สส. พรรครวมไทยสร้างชาติ หนุนร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ชี้ กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคน ตอบโจทย์พื้นที่ ผู้เรียน และผู้ประกอบการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สส. บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้อภิปรายระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ว่า

อันดับแรกตนเองพร้อมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา คือการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา จากการศึกษาของตนนั้นพบว่า กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชน ต่อสถาบันการศึกษา และการพัฒนาประเทศในด้านการศึกษา

สำหรับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ คือ การพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะที่ทันสมัยผ่านมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นในระบบปริญญาบัตร (Degree) หรือระบบประกาศนียบัตร (Non-Degree) ในปัจจุบันหลักสูตรต่าง ๆ จะต้องมีความทันสมัยต่อสังคมโลก

รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวต่อว่า กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาจะเป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างงานสร้างรายได้ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ ความต้องการของผู้เรียน และความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสปรับตัว เพื่อรองรับงานรูปแบบใหม่ที่สะท้อนกับความต้องการของสังคม ตรงกับนโยบายของรัฐบาลในหลายนโยบาย อาทิ Ignite Thailand ทั้งการเป็นศูนย์กลางของเมืองท่องเที่ยว ที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการท่องเที่ยว งานบริการ และความรู้ในด้านภาษา

กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาจะพัฒนาทักษะ(Upskill) และให้ทบทวนทักษะ(Reskill) ซึ่งทําให้ประชาชนสามารถทํางานได้ตอบโจทย์ นอกจากนี้กองทุนนี้ยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน และกองทุนนี้ยังสามารถส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่ ผ่านการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ปัญหาด้านการท่องเที่ยว

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนพัฒนาการอุดมศึกษาจะเป็นกลไกที่สําคัญในการที่จะใช้องค์ความรู้มาพัฒนากําลังคนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย รศ.ดร.ดวงฤทธิ์กล่าวในตอนท้าย

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการศึกษาภาษาจีนภาคฤดูร้อน

Thu Jul 4 , 2024
            สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการศึกษาภาษาจีนภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง วิทยาเขตจูไห่ และ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ในปีนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน […]