มีมติแต่งตั้งให้ “รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง” ดำดงตำแหน่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา

 

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาและลงมติในวาระที่ 1 เพื่อรับหลักการแห่งพระราชบัญญัตินี้ และมีมติแต่งตั้งให้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยกำหนดการแปรญัตติภายใน 15 วัน

 

#ดร๊​า​ฟ​ดวง​ฤทธิ์
#สส​ดร๊​า​ฟ

 

#https://edu-today.com/

Next Post

ข้าวไข่ขาว นวัตกรรมอาหารทางเลือก โภชนาการครบ ถูกใจคนรักสุขภาพ

Mon Jul 8 , 2024
  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เปิดตัวนวัตกรรมข้าวจากไข่ขาว ทดแทนข้าวจริง แคลอรี่ต่ำ โปรตีนคุณภาพดี และแคลเซียมสูง กากใยอาหารครบ ปลอดกลูเตนและแป้ง […]