ม.กรุงเทพ จัด BU Job Fair 2023 เตรียมความพร้อมนศ.ได้งานทำทันทีหลังเรียนจบ

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation ยุคที่ทุกกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าให้เกิดสิ่งใหม่ด้วยเทคโนโลยีองค์กรต้องปรับตัวหมุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและก้าวให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัล ดังนั้นการพัฒนาคนถือเป็นกำลังสำคัญโดยเฉพาะ กลุ่มคนที่เป็น “คนรุ่นใหม่” ที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีศักยภาพพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และกล้าที่จะคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ความสำคัญในเรื่องการมีรายได้และมีงานทำของนักศึกษา จึงได้จัดงาน BU Job Fair 2023 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อระหว่างนักศึกษากับบริษัทองค์กรชั้นนำทั่วประเทศให้ได้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมและเพิ่มโอกาสการได้งานทำทันทีหลังเรียนจบ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งเน้นศักยภาพนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดงาน อาจารย์เสาวณี มณีแสงสาคร ผู้อำนวยการเวิร์คอินเทค มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า “BU JOB FAIR 2023” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด CONNEXT TO YOUR SUCCESS เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้พบปะและสนทนากับบริษัทโดยตรง และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในเรื่องการสมัครงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ Resume/Portfolio การสัมภาษณ์งาน การเลือกสถานประกอบการ รวมถึงการจัดกิจกรรมการรับสมัครงานจากสถานประกอบการ ส่งเสริมให้เกิดการสมัครงานได้ทันที เพิ่มโอกาสการได้งานทำทั้งในรูปแบบ Full-time / Part-time และโครงการสหกิจ เพิ่มโอกาสในการสมัครงานกับบริษัทต่างๆ ซึ่งช่วยลดเวลาและความล่าช้าในการหาคนเข้าทำงาน และเพิ่มโอกาสในการได้รับตำแหน่งงานที่ตรงกับความสามารถและความต้องการของนักศึกษา พร้อมได้รู้แนวโน้มของตลาดงานกลุ่มลักษณะงาน เพื่อพัฒนาทักษะให้พร้อมสนับสนุนนักศึกษาในการเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานต่อไป ในยุคปัจจุบันทิศทางเทรนด์อาชีพสำหรับอนาคตที่น่าจับตามองก็ยังมีแนวโน้มไปทาง Online &  Digital โดยมีอาชีพสายคอมพิวเตอร์, สายการตลาด, สายนักสร้างสรรค์, สายการเงิน, สายโลจิสติกส์และสายบริการ Customer Service งานบริการลูกค้า ก็ยังเป็นที่ต้องการ รวมถึงสายงานด้านสุขภาพก็เป็นที่ต้องการอย่างมาก ภายในงาน “BU JOB FAIR 2023” มีการตอบรับเข้าร่วมกว่า 130 บริษัท จากอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งในกลุ่มพลังงาน ธุรกิจการเงิน อาหาร สินค้าอุตสาหกรรม สินค้า อสังหาริมทรัพย์ บริการ และเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งที่ยังเรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1-3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงศักยภาพสะท้อนคุณลักษณะที่ตอบโจทย์องค์กร และถือเป็นการเรียนรู้เติมเต็มประสบการณ์ความรู้ คำแนะนำขององค์กรมืออาชีพชั้นนำ ซึ่งการจัดงาน BU JOB FAIR 2023” ถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดการขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านมุมมองใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน”

สำหรับงาน “BU JOB FAIR 2023” ภายใต้แนวคิด CONNEXT TO YOUR SUCCESS สามารถคลิกติดตามข้อมูล ได้ที่ https://bulinks.bu.ac.th/bu-job-fair-oct-2023-companiesinvitation/

Next Post

"สวนสุนันทา” ปันน้ำใจสร้างโอกาสทางด้านกีฬาให้เยาวชน

Fri Oct 20 , 2023
วันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปันน้ำใจสร้างโอกาสทางด้านกีฬาให้เยาวชน โดยการมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ […]