ม.กรุงเทพต้อนรับผู้บริหารจังหวัดปทุมฯ จัดประชุมแผนพัฒนาด้วยศักยภาพที่พร้อม

ม.กรุงเทพต้อนรับจังหวัดปทุมฯจัดประชุมแผนพัฒนาด้วยศักยภาพที่พร้อม

อาจารย์ภูรัตน์  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้การต้อนรับ นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ด้วยศักยภาพความพร้อมด้านบุคลากรในการดำเนินกระบวนการระดมความคิดเห็น และความเหมาะสมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่จัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบริการด้วยคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

คุณวีระพันธ์  จักรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บมจ. จักรไพศาล เอสเตท 

นางสาวธนียา  นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

นายภาสกร  บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  

อาจารย์ภูรัตน์  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ผศ.สรรเสริญ  มิลินทสูต รองอธิการบดีอาวุโสด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

Next Post

สวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษา MBA อีสปอร์ต รุ่นแรก เรียนปีเดียวจบพร้อมศึกษาดูงานจีน-เกาหลี-ญี่ปุ่น

Tue May 14 , 2024
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขานรับการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตโลก ระดมคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ตและบันเทิง หลักสูตรแรกของประเทศไทย เปิดรับนักศึกรุ่นแรกเข้าเรียนในภาคเรียนที่ […]