คุรุสภาจัดการทดสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก รอบที่ 2 ทั่วประเทศ ผ่านไปด้วยดี ทุกสนามสอบปฏิบัติตามมาตรการการทดสอบ และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผศ.ดร.อมลวรรณ […]

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลสำคัญของโลก”  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม […]

  ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะอยู่พิกัดไหนของโลกใบนี้ หรือแม้แต่หน้าจอมือถือ ก็คงหนีไม่พ้น “โฆษณา” นั่นหมายถึงว่า วงการโฆษณาถือเป็นสายงานที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างไม่สิ้นสุด น้องๆ ม.ปลายคนไหนที่ชอบงานสายครีเอทีฟ ชอบครีเอทคอนเทนต์ […]

  อาจารย์อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เดินทางเยี่ยมเยียน และปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในการส่งเสริมรากฐานแห่งภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ […]