โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดให้ 300 ทุน บุคคลทั่วไปและคนพิการเรียนต่อระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดให้ทุนการศึกษา เรียนต่อระดับปริญญาตรี โดยได้รับมอบทุนจาก คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมอบทุนการศึกษา จำนวน 300 ทุน
ระดับปริญญาตรี รายละเอียดทุน 
1. ทุนส่วนลด 100 % สำหรับคนทั่วไป จำนวน 30 ทุน
2. ทุนส่วนลด 100 % สำหรับผู้พิการ จำนวน 200 ทุน
3. ทุนส่วนลด 50% จำนวน 70 ทุน
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผล : 25 มีนาคม 2567

Next Post

“ราชมงคลธัญบุรี” จัดแข่งขันทักษะบริหารธุรกิจ 9 มทร. ชูแนวคิด “เติบโต แตกต่าง อย่างสร้างสรรค์”

Fri Feb 2 , 2024
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดใหญ่ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะบริหารธุรกิจ 9 มทร. ที่จัดขึ้นภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน […]