ที่นั่งเหลือน้อย “โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” เปิดรับภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ จบป.ตรีได้ใน 2 ปีครึ่ง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคพิเศษ) รอบที่ 2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
สมัครเรียน คลิกเลย 👉 https://cls.ssru.ac.th/page/course8

Next Post

คณบดี ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร นำทัพดูงาน มหาวิทยาลัยจีน เตรียมร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Mon Apr 29 , 2024
  ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร นำทีม อาจารย์ ดร. นภสร […]