โลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานสัมมนาวิชาการ CU Pediatric Hematology/Oncology Conference ครั้งที่ 2

สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการ CU Pediatric Hematology/Oncology Conference ครั้งที่ 2 (2nd CUPHO 2023) Theme: Hematologic & Oncologic Problems in the First Year of Life  ได้รับความสนใจอย่างมากจากกุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์ลงทะเบียน online กว่า 270 ท่านและ on site 73 ท่าน โดยมี รศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็กฯ เป็นประธานจัดงาน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    สภากาชาดไทย

“ถือเป็นความสำเร็จของการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียง ทางโลหิตวิทยาและมะเร็ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง และที่สำคัญที่สุดคือการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ” ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานจัดงานฯ กล่าวเปิดเผย

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำผลงานนวัตกรรม BITAP คว้ารางวัลเวทีโลก ในงาน iENA 2023 ที่เยอรมนี

Wed Nov 1 , 2023
  นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) นำผลงานระดับชาติ นวัตกรรม BITAP INNOVATION การประยุกต์ใช้เครื่องฟอกอากาศเทคโนโลยีไบโพลาร์ไอออไนเซอร์ในการเกษตร […]