มิตรภาพเหนือชัยชนะ รวมสุดยอดวงสวิงปัญญาชน ร่วมดวลกีฬามิตรภาพไทย-มาเลเซีย ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต

                   การแข่งขันกีฬามิตรภาพไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (เจ้าภาพ) ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง 6-10 พ.ค.2567 โดยงานนี้ ดร.เกษม พันธุสะ ผู้ประสานงานหัวเรือใหญ่ไทยกับมาเลเชีย รวมสุดยอดวงสวิงอย่าง รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาศรีปทุม , ดร.วิชิต อิ่มอามรย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาร่วมศึกวงสวิงครั้งนี้ด้วย
                 การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย (ANNUAL THAILAND – MALAYSIA VARSITY GAMES) เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากการเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามผลการเยือน โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รื้อฟื้นประเพณีการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศ การแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 1 เริ่มขึ้นเมื่อในปี พ.ศ. 2551 โดยเกิดจากการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของประเทศไทย และกระทรวงอุดมศึกษาของประเทศมาเลเซีย จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยสลับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันดังกล่าวเป็นประเพณีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นสืบไป
#https://edu-today.com/

Next Post

คหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์ “ดอกไม้ไทยสไตล์ลาบูบู้” 

Wed May 8 , 2024
กระแสตอนนี้คงหนีไม่พ้นลาบูบู้ ตุ๊กตามอนสเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ ลูกเด็กเล็กแดง ต่างอยากได้มาครอบมาครอง ทำให้ตอนนี้ราคาสูงปี๊ด ด้วยเสน่ห์และความน่ารักของลาบูบู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตร สนหอม […]