คณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์ เดินหน้านำเสนอเรื่องดี ๆ ในรั้วศึกษาศาสตร์ ศิลปากร สู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เดินหน้านำข้อมูลเด็ดออกสู่สังคม ทั้งเรื่องราวดี ๆ ของบุคลากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อ รวมทั้งศิษย์เก่าที่ล้วนมีผลงานสุดยอด เตรียมนำเสนอผ่านทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้สังคมรับรู้และมีส่วนร่วมต่อไป

คณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดการประชุมครั้งที่ 2 /2567   เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน   2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสวัดิ์ สุวรรณนที  อาคารศึกษาศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร คณะศึกษาศาสตร์ นายอิทธิพันธ์ บัวทอง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายธารา อิสสระ กรรมการผู้จัดการบริษัทเอดดูเคชั่นโซนจำกัดและบรรณาธิการ www.Eduzones.com  นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ บรรณาธิการสำนักข่าวการศึกษาไทย นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล ผู้จัดการทั่วไป บริษัทชู้ตอิท จำกัด/เว็บมาสเตอร์ Shoot it Sport Hub ประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาบาสเกตบอล 3 คน  รวมถึง คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ เลขานุการคณะฯ ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำภารกิจ เป้าหมายของคณะกรรมการอำนวยการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร

สรุปประเด็นการประชุมในวันนี้ คือการพิจารณาการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ ต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งสังคมภายนอก อาทิ การเผยแพร่ผลงานของบุคลากรที่โดดเด่น เผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมของนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรี ฯลฯ ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร การแนะนำข้อมูลการรับสมัคร กิจกรรมค่าย ข้อมูลคณะและหลักสูตร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจและต้องการเข้าศึกษาต่อได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพิจารณาเผยแพร่ผลงานของศิษย์เก่าซึ่งสร้างชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติอีกเป็นจำนวนมาก โดยจะทำการเผยแพร่หลากหลายครบถ้วนทั้งโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอต่อไป

#workplacehappiness #ร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข
#ศึกษาศาสตร์ศิลปากร #ศิลปากร #educsu #silpakornuniversity
—————————————————–
ที่มา : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Next Post

คณะทูต ครอบครัว และผู้แทนกว่า 40 ประเทศ ร่วมงาน The Diplomat Splash 2024 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

Tue Apr 9 , 2024
สวนสุนันทา ร่วมต้อนรับ คณะทูต ครอบครัว และผู้แทนกว่า 40 ประเทศ ในงาน The Diplomat […]