Hitachi Energy สนับสนุนและสร้างเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความยั่งยืนโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 จังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยการปรับปรุงเสาไฟฟ้าจากเสาเหล็กซึ่งเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดเป็นเสาคอนกรีต สนับสนุนพัดลมติดผนังจำนวน 120 เครื่องเพื่อการระบายอากาศที่ดีภายในห้องเรียน พร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำดื่มที่ถูกหลักอนามัยจำนวน เครื่อง รวมมูลค่า 470,200 บาท โดยมีทีมงานบริษัทเป็นตัวแทนส่งมอบกับทางผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ จำนวน 90 คน

โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการ CSR-DIW ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท ด้วยการนำจุดแข็งของบริษัทที่มีคือความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า พลังงาน และความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย จึงเป็นที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการที่จะพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่สมุทรปราการ โดยเบื้องต้นทีมงานได้เริ่มดำเนินโครงการจากโรงเรียนในพื้นที่ กิโลเมตรรอบโรงงาน ซึ่งทีมงานได้จัดทำโครงการ “เติมไฟให้น้อง” เมื่อปี 2565 ด้วยการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่างลานเอนกประสงค์ ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าในอาคาร พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน 10 ถัง มูลค่ารวม 302,900 บาท เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งยังจัดการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การป้องกันและการระงับอัคคีภัยอีกด้วย

 

#https://edu-today.com/

Next Post

สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา โชว์ 6 ผลงานวิจัยเด่นภายใต้โครงการบ่มเพาะวิศวกรสังคม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

Fri Aug 11 , 2023
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา โชว์ผลงานวิจัยเด่นภายใต้โครงการบ่มเพาะวิศวกรสังคม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ […]