รัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ เตรียมตั้งศูนย์วิจัยจีโนมิกส์การเกษตรระดับโลก ที่มหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์

 

              มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ วิทยาเขต ลอสบันยอส หรือยูพีแอลบี (University of the Philippines Los Baños หรือ UPLB) ร่วมกับรัฐบาลเกาหลีใต้ โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลี หรือคอยก้า (KOICA) และสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) เตรียมสร้างศูนย์วิจัยจีโนมิกส์การเกษตรขึ้นที่มหาวิทยาลัยยูพีแอลบี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตรของประเทศฟิลิปปินส์โดยใช้จีโนม

ศูนย์วิจัยจีโนมิกส์การเกษตรแห่งยูพีแอลบี (UPLB Agricultural Genomics Research Center หรือ UPLB AGRC) เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระยะเวลา 6 ปีกับคอยก้าสำหรับการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างยูพีแอลบีกับมหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้ ตลอดจนยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยการเกษตรของประเทศ

ในโอกาสการก่อสร้างศูนย์วิจัยจีโนมิกส์การเกษตรในวันนี้ เราขอให้การเริ่มต้นนี้เป็นสัญญาณแห่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความยั่งยืน ไม่เพียงเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทั่วโลกด้วย” โฮเซ วี. คามาโช (Jose V. Camacho) อธิการบดีของยูพีแอลบีกล่าวถึงโครงการ

ความร่วมมือดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ และเข้าร่วมโครงการวิจัยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในรูปแบบการเรียนสลับกับทำงาน (MS sandwich research program) ที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ นอกจากนี้ สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติยังได้พัฒนาโครงการฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์เกษตรขั้นสูงอีก 10 โครงการ และพร้อมให้คำชี้แนะที่เหมาะสมแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนให้เข้าร่วมโครงการผ่านการทำการวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการแห่งใหม่ของศูนย์วิจัยฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ภายในสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ

ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายขั้นตอนที่เราจะดำเนินการร่วมกัน ในขณะที่เรามุ่งมั่นพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับชุมชนเกษตรกรรมทั่วโลก ท้ายที่สุดแล้ว เราหวังว่าพื้นที่นี้จะสามารถสนับสนุนนักวิชาการให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรทั่วโลกปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการผลิต ท่ามกลางความท้าทายระดับโลก” ดร.เอเจย์ โคห์ลี (Dr. Ajay Kohli) รักษาการอธิบดีสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติกล่าว

ก่อนการก่อสร้างศูนย์วิจัยฯ โครงการนี้ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 1,800 ราย โดยนอกจากการจัดหาเงินทุนตั้งต้นแล้ว รัฐบาลเกาหลีใต้ยังจะส่งผู้เชี่ยวชาญผ่านทางคอยก้าเพื่อให้คำแนะนำด้านเทคนิคเพิ่มเติม รวมทั้งช่วยในการสรุปแผนการดำเนินงานและการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยฯ

ด้วยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ เชื่อแน่ว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการเกษตร และคอยก้าเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในวันนี้จะส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหารในฟิลิปปินส์ด้วย” ลี ยุน ยัง รองประธานคอยก้ากล่าว

ลี ซัง ฮวา (Hon. Lee Sang Hwa) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำฟิลิปปินส์ กล่าวถึงศูนย์วิจัยจีโนมิกส์การเกษตรว่า ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างเกาหลีกับฟิลิปปินส์ และเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร ความยากจน และการพัฒนาชุมชนในชนบทของฟิลิปปินส์

 

#https://edu-today.com/

Next Post

อธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี บริจาคเงิน 3 ล้านบาท สร้างอาคารผู้ป่วยฯ โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี

Tue Dec 12 , 2023
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี พฤหัสที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 15.35 น. ถนนพุทธมณฑลสาย1 […]