อพท. เปิดรับสมัคร “สุดยอดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” เพื่อพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลกว่า 130,000 บาท

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีไอเดีย สุดเจ๋ง ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “Sustainable Tourism Innovative 2024” ตอบโจทย์และยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 130,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2567

 

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวถึง การจัดกิจกรรมแข่งขันนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “Sustainable Tourism Innovative 2024” ในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในครั้งนี้ เพื่อต้องการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ ที่มีไอเดีย มีใจรักพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการช่วยยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ด้วยนวัตกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความสุขให้กับชุมชุนและท้องถิ่นไปด้วยกัน โดยในปีนี้ชวนมาร่วมกิจกรรมการประกวด ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “Forward Voyage” นวัตกรรมเพื่อการยกระดับการท่องเที่ยว ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

 

“ หัวใจสำคัญของการดำเนินงานของ อพท. คือการบริหารและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของพื้นที่ คงสภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความงดงาม รักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิมคงไว้ไม่ให้สูญหาย สามารถสร้างรายได้ และการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนได้อย่างมั่นคง เพื่อส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทย” นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี กล่าว

 

สำหรับนวัตกรรมของการประกวดครั้งนี้ ต้องตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยครอบคลุมมิติทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ (ด้วยโมเดล BCG Tourism) 2) ด้านสังคมนวัตกรรม (Creative Tourism) และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) โดยรูปแบบของนวัตกรรมการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1. รูปแบบนวัตกรรมที่จับต้องได้ ใช้งานได้จริง เช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น และ ประเภทที่ 2. รูปแบบนวัตกรรมความคิด เช่น การบริการ ความคิดใหม่

 

#https://edu-today.com/

Next Post

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ปีการศึกษา 2566

Mon Apr 29 , 2024
  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) […]