จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับโดย THE Asia University Rankings 2024

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผงาดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย และ Top 200 ของเอเชีย จากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในเอเชีย THE Asia University Rankings 2024 ซึ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยอันดับของจุฬาฯ ขยับขึ้นจากเมื่อปีที่แล้วถึง 102 อันดับ จากสถาบันอุดมศึกษาในเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับจำนวนทั้งสิ้น 739 แห่ง (ไม่นับรวมสถาบันที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ หรือ Reporter) ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 669 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับจำนวน 19 แห่ง

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Asia University Rankings 2024 ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย และอันดับ 117 ของเอเชีย เป็นผลมาจากผลงานความโดดเด่นจาก 5 ตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ ได้แก่ การเรียนการสอน (Teaching) 24.5% การจัดการระบบนิเวศการวิจัย (Research Environment) 28% คุณภาพการวิจัย (Research Quality) 30% รายได้จากผลงานลิขสิทธิ์และนวัตกรรม (Industry) 10% และความเป็นสากล (International outlook) 7.5%

 

ติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/regional-ranking

ติดตามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยครั้งนี้ได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/asia-university-rankings-2024-methodology

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

ชีวิตดี มีงานทำพร้อมร่ำเรียน กำลังเปิดรับวันนี้ ปริญญาตรี  Online ภาคพิเศษ การจัดการโลจิสติกส์ (ระบบการศึกษาทางไกล)

Sat May 11 , 2024
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร เรียนปริญญาตรี  Online ภาคพิเศษ การจัดการโลจิสติกส์ (ระบบการศึกษาทางไกล) ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ […]