จุฬาฯ โดดเด่นครองที่ 1 มหาวิทยาลัยไทยและเป็นหนึ่งเดียวของไทยใน Top 100 ของโลก ใน QS World University Rankings 2025

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยอีกครั้ง จากผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลก QS World University Rankings (WUR) 2025 ซึ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย และติด Top 100 ของโลก 2 ด้าน คือ ด้านชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) และด้านผลลัพธ์การจ้างงาน (Employment Outcomes)

นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับภาพรวมให้เป็นที่ 1 ในไทย อันดับ 57 ของเอเชีย และอันดับ 229 ของโลก โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR 2025 ประเมินจากสถาบันอุดมศึกษา 1,500 แห่งทั่วโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR 2025 อาศัยตัวชี้วัด 9 ด้าน ประกอบด้วย ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) 30% การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) 20% การยอมรับจากนายจ้าง (Employer Reputation) 15% ผลลัพธ์จากการจ้างงาน (Employment Outcomes) 5% สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา

(Faculty Student Ratio) 10% สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ (International Faculty) 5% เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ (International Research Network) 5% สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ (International Students) 5% และความยั่งยืน (Sustainability) 5%

ติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่

https://www.topuniversities.com/world-university-rankings

https://support.qs.com/hc/en-gb/articles/4405955370898-QS-World-University-Rankings

 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. ร่วมงาน “Nice to meet you” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี-เอก คณะรัฐศาสตร์

Wed Jun 12 , 2024
  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ครอบครัว BTU สิงห์แดงทอง” คณะรัฐศาสตร์ […]