สสวท. จัดงาน 40 ปี ทุนพสวท. สร้างกำลังคนพัฒนาวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยั่งยืน ครู นักเรียน ผู้สนใจสมัครฟังบรรยายได้ถึง 10 ก.ค.นี้

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานครบรอบ 40 ปี ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ภายใต้แนวคิด “การสร้างกำลังคน พสวท. เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” วันที่ 2-4 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสวนาวิชาการ หัวข้อน่าสนใจ นิทรรศการเกี่ยวกับทุน พสวท.และการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจําปี 2567 ครู นักเรียน ผู้สนใจ  ดูรายละเอียดกำหนดการพร้อมลงทะเบียนสมัครออนไลน์เข้าฟังบรรยายและการเสวนา ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กรกฎาคม 2567 ที่ https://www.ipst.ac.th/40thdpst  สอบถามที่เฟซบุ๊ก DPST Center ที่ https://www.facebook.com/dpstcenter 

 

#https://edu-today.com/

Next Post

คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดสัมมนา”ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” และศึกษาดูงาน "พัทยา" เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

Tue Jul 2 , 2024
  คณะรัฐศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี จัดงานสัมมนา”ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” และศึกษาดูงานการบริหารงานพัทยาเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 […]