มหาวิทยาลัยเกริกจัดงานสัมมนาสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาจีน-อาเซียน

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกริกจัดงานสัมมนาสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาจีน-อาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาระดับนานาชาติ: การส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาและความสามารถในการประยุกต์ใช้ด้านการศึกษา”

ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดว่า รู้สึกชื่นชมหัวข้อการสัมมนาในวันนี้เป็นอย่างมาก หวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนและสื่อสารกันระหว่างนักวิชาการจากประเทศในกลุ่มอาเซียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกริกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆ ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS ติดต่อกันหลายปี หวังว่ามหาวิทยาลัยเกริกจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรกับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ เป็นการบูรณาการด้านวัฒนธรรมเพื่อช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าและการพัฒนาด้านการศึกษา

ในพิธีเปิดมีแขกผู้มีเกียรติรับเชิญกว่า 10 ท่านจากประเทศไทย ประเทศจีน และสิงคโปร์ ได้แก่ Prof. Zhang Baojun รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองอธิการบดีด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Prof. Luo Gongli เลขาธิการคณะกรรมการพรรคแห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานตง Mr.Craig Albrightson รองอธิการบดีสถาบันการจัดการนันยาง Mr.Wang Xiaohui ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติจีน Mr.Xiao Delun เลขาธิการคณะกรรมการพรรคแห่ง Huatu Education Group  ดร.อนุสรณ์  คุณานุสรณ์

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เป็นต้น แขกผู้มีเกียรติรับเชิญขึ้นกล่าวนำเสนอเกี่ยวกับความสำเร็จ เอกลักษณ์และข้อได้เปรียบของสถานศึกษาของตนเอง ทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบการศึกษาใหม่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

งานสัมมนาครั้งนี้มีหัวข้อสัมมนา 5 หัวข้อ ได้แก่ “การพัฒนาและภาพสะท้อนการสร้างรูปแบบใหม่การจัดศึกษาระดับอุดมศึกษา” “การสะท้อนและพัฒนาการของการศึกษาภาษาจากมุมมองนานาชาติ” “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา: การแลกเปลี่ยนและการสำรวจคุณภาพการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ” “วิกฤตการเรียนรู้และอนาคตของการศึกษา”และ “ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา ยกระดับการอาชีวศึกษาสู่สากล” โดยจัดขึ้นพร้อมกันในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์จากสถานที่จัดงานสัมมนา 5 แห่งในประเทศไทย สิงคโปร์ และประเทศจีน มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจำนวนมากเข้าร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

งานสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาจีน-อาเซียนได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการของจีน จัดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศจีนและอาเซียน ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาค งานสัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตลอดปีของกิจกรรมสัปดาห์แห่งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาจีน-อาเซียน โดยในปีนี้ได้จัดงานร่วมกันโดยสถานศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง โรงเรียนนานาชาติจีน (ประเทศไทย) และสถาบันการจัดการนันยางสิงคโปร์ สถานที่จัดงานหลักตั้งอยู่ที่ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก และยังได้จัดตั้งสถานที่จัดการประชุมแบบออฟไลน์ที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน และสถาบันการจัดการนันยางสิงคโปร์ มีการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มสื่อพร้อมกันทั่วโลกเป็นภาษาไทย จีน และอังกฤษ ในงานนี้มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากประเทศจีน ประเทศไทย สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการสัมมนาผ่านแพลตฟอร์มถ่ายทอดสด โดยมีจำนวนผู้ชมการถ่ายทอดสดมากกว่า 400,000 คนในวันดังกล่าว

Next Post

มทร.ธัญบุรี เร่งเพิ่มจำนวนบัณฑิตมีงานทำหลังเรียนจบ พร้อมพัฒนาศักยภาพน.ศ.ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

Tue Dec 19 , 2023
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการเก็บรวบรวมสถิติการมีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2565 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา […]