มหาวิทยาลัยเกริก ให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี เป็นทุนให้เปล่า เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

#ข่าวดี เปิดโอกาสขยายการรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 #มหาวิทยาลัยเกริก ในระดับปริญญาตรี
เป็นทุนให้เปล่า เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เปิดรับสมัครทุนดังนี้
🟢ทุนเรียนดี 71 ปี มหาวิทยาลัยเกริก
🟢ทุนความสามารถพิเศษ
🟢ทุนคณะกรรมการนักเรียน
🟢ทุน CP-All
สมัครได้ที่ : https://admission.krirk.ac.th/scholarship/

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี เป็นทุนให้เปล่า เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี สำหรับปีการศึกษา 2567 เปิดรับสมัคร ทุนเรียนดี 71 ปี มหาวิทยาลัยเกริก สำหรับนักเรียนที่เรียนดี สามารถสมัครเพื่อสอบคัดเลือกทุนได้ และสำหรับทุนการศึกษาที่สอง คือ ทุนคณะกรรมการนักเรียน นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการนักเรียนสามารถสมัครและส่งแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุน ทุนการศึกษาที่สาม ของมหาวิทยาลัยเกริก คือ ทุนความสามารถพิเศษ เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการ / ด้านดนตรี / การตัดต่อ / กราฟิก / การรำไทย หรือแม้แต่ความรู้ด้านออกแบบ กราฟฟิค คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทุนการศึกษาที่สี่ ของมหาวิทยาลัยเกริก คือ ทุนความเป็นเลิศทางภาษาจีน สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเรียนสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจและสาขาวิชาการสอนภาษาจีน นักศึกษาสามารถสมัครรับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ม.เกริก ได้

Next Post

น.ศ.มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลเด่นระดับอุดมศึกษา กิจกรรมบ่มเพาะเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วช.

Wed Feb 7 , 2024
นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลผลงานเด่นระดับอุดมศึกษารับรางวัลติดดาว กิจกรรมบ่มเพาะเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]