สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดภาพประทับใจการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2566 Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2023 เปิดภาพบรรยากาศ การแข่งขัน โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2566 Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2023
วันแรก ประเภท Categoty B: Chamber Ensemble
ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


ภาพบรรยากาศ การแข่งขัน โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2566 Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2023
วันที่สอง ประเภท Categoty C: Chamber Ensemble
ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา


ขอแสดงความยินดี สำหรับผู้ชนะการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2566 Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2023

Next Post

โลจิสติกส์ สวนสุนันทา เปิดบ้านหารือร่วมมือทางวิชาการกับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย

Wed Jul 19 , 2023
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) วันที่ 18 กรกฎาคม […]