ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นั่งประธานผู้อำนวยการดนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-SEADOM

      
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน รองอธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับเลือกเป็นประธานผู้อำนวยการดนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEADOM - Southeast Asian Directors 
of Music ประจำปี 2566 - 2568 โดยผลการเลือกตั้งสภาบริหารและประธานผู้อำนวยการดนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEADOM-Southeast Asian Directors of Music สำหรับวาระปี 2566-2568 
- Earl Clarence L.Jimenez (มหาวิทยาลัยสตรีแห่งฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์)
- Saw Moses (ศูนย์ภาษาและธุรกิจระหว่างประเทศ เมียนมาร์)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพล (สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา)
- Timothy O'Dwyer (วิทยาลัยศิลปะลาซาล มหาวิทยาลัยศิลปะสิงคโปร์)
- P'ng Tean Hwa (สถาบันดนตรี มหาวิทยาลัย UCSI ประเทศมาเลเซีย)
- ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล)
- Mayco A. Santaella (สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัย Sunway ประเทศมาเลเซีย)
- Mai Thanh Son (วิทยาลัยวัฒนธรรมและศิลปะนครโฮจิมินห์ เวียดนาม)
- Indrawan Tjhin (วิทยาลัยดนตรี Universitas Pelita Harapan ประเทศอินโดนีเซีย)
- Peter Tornquist (วิทยาลัยดนตรี Yong Siew Toh, มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์)

สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งได้เลือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพล ให้ดำรงตำแหน่งประธานผู้อำนวยการดนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEADOM-Southeast Asian Directors of Music วาระสองปี      SEADOM เป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2551 ถือกำเนิดขึ้นจากความคิดเริ่มต้นที่จะจัดการประชุมผู้บริหารดนตรีแห่งเอเชีย ที่ซึ่งความคิด มิตรภาพ และความร่วมมือ
การประชุมเดิมนี้จัดขึ้นที่วิทยาเขตของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา การประชุม SEADOM ได้จัดขึ้นที่ประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ในปี 2012 สมาคมได้เลือกสภา pro-tem สภาแรกซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งสมาคมเริ่มแรก ต่อไป Prof. Bernard Lanskey อดีตคณบดีของ Yong Siew Toh Conservatory of Music 
ในสิงคโปร์ ได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่มสมาคมฯ คนแรก ในปี พ.ศ. 2556 สำนักงาน SEADOM ได้ก่อตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ในปี พ.ศ. 2557 SEADOM ได้จดทะเบียนเป็นสมาคม
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 SEADOM ได้รับการยอมรับจากสำนักเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ให้เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านดนตรีแห่งแรกที่มีความเกี่ยวข้องกับอาเซียน
วันนี้ SEADOM รวมสถาบันสมาชิก 70 แห่งใน 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


#https://edu-today.com/

Next Post

วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต จัดสัมมนา “พัฒนาศักยภาพครูดนตรี ครั้งที่ 10”

Thu Jul 27 , 2023
  วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครครูดนตรี และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพครูดนตรี ครั้งที่ 10” (Music Teacher […]