สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ปฐมนิเทศเยาวชนดนตรีที่ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสร้างสรรค์

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสร้างสรรค์ (ปฏิบัติดนตรีและประพันธ์เพลง) จากเยาวชนที่เข้าร่วมจากโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรค์ โรงเรียนวัดคฤหบดี โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม และเยาวชนในพื้นที่ในชุมชนบางยี่ขัน ในโครงการวิจัย “นวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบางยี่ขัน” ณ ห้อง L100 ศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างสรรค์จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
คณะวิจัย
ผศ.ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี Suppabhorn Suwanpakdee
ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน AnoThai Nitibhon
อ.ดร.พงษ์เทพ จิตดวงเปรม Pongthep Jitduangprem
ผู้ช่วยวิจัย
อ.เขตสิน จูจันทร์ Khetsin Chuchan
.

Next Post

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต รอบ Portfolio ครั้งที่ 1 วันนี้

Wed Sep 20 , 2023
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 67 – Portfolio ครั้งที่ 1 หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต […]