สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต รอบ Portfolio ครั้งที่ 1 วันนี้

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
รอบ TCAS 67 – Portfolio ครั้งที่ 1
หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
หรือ 0 2447 8597 ต่อ 2104
————————————————————–
📣📣📣Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Bachelor of Music Program – New Student Admission
TCAS 67 – Portfolio #1 is now open.
Tel: 0 2447 8597 ext. 2104

Next Post

Exness ส่งหัวหน้าแผนก 20 คนไปเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

Thu Sep 21 , 2023
  เมื่อต้นปีที่ผ่านมา  (เอกซ์เนสส์) โบรกเกอร์ผู้ให้บริการสินทรัพย์หลากหลายประเภท ได้เปิดตัวโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Excellence Program) หรือ MMEP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหัวหน้าแผนกในด้านกลยุทธ์ การออกแบบองค์กร นวัตกรรม […]