สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมงานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ณ ประเทศฝรั่งเศส

งานแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ และในโอกาสที่องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
ในงานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน
เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 พ.ค. 2566 ณ Palais de la Bourse, salle de la Corbeille เมืองลียง
งานนี้จัดโดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยครูด้านการดนตรี (Cefedem Auvergne Rhône-Alpes) และ มหาวิทยาลัยด้านดนตรีชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส (Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon)
Concert dans le cadre de la commémoration du centenaire de la naissance de Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana de Thaïlande pour sa grande envers l’univers musical et culturel thaïlandais et son engagement dans de nombreuses activités humanitaires internationalement reconnues par l’UNESCO.
Il a été présidé par Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn, au Palais de la Bourse à Lyon, salle de la Corbeille le samedi 13 mai 2023

Next Post

"สวนสุนันทา" นำ GenEd พลิกโฉมการเรียนยุคดิจิทัล เปลี่ยนห้องสอน ให้เป็นห้องเรียน

Wed May 17 , 2023
🚩เปลี่ยนห้องสอน ให้เป็นห้องเรียน GenEd พลิกโฉมการเรียนรู้ Tranforming Learning with Flexibility GenEd เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง […]