ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร บริเวณเชิงสะพานพระราม 8

.

.

Next Post

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร 73 ทุนการศึกษาสมเด็จพระญาณสังวร สำหรับเด็กยากจน มีความประพฤติดี โดยให้ต่อเนื่องทุกปีระดับประถม - ปริญญาตรี

Fri Jun 9 , 2023
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา สมเด็จพระญาณสังวร 73 ทุน เป็นทุนสำหรับเด็กยากจน มีความประพฤติดี โดยให้ต่อเนื่องทุกปีระดับประถม […]