ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานฯ Drone Mission ในงานวันนักประดิษฐ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัด “การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ประเภทปีกหมุนประลองปัญญา(Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 ”เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่เด็กและเยาวชน ให้มีพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยได้ทำการอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศและศึกษาพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือก สนามที่ 1 และจากการแข่งขันของทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกจาก 100 ทีมเหลือ 40 ทีม เพื่อเข้าสู่การชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ และมอบรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รอบคัดเลือก สนามที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบินด้วยนวัตกรรมโดรน โดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยีการกระจายสื่อ และผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เข้าร่วมในพิธี

 

 

สำหรับแชมป์ในปีนี้ได้แก่ ทีม ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 1 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ตะโกราย วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จ.นครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีม พระปฐมวิทยาลัย ทีม C โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

 

 

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล กล่าวชื่นชมนักประดิษฐ์ไทยซึ่งวันนี้สามารถสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกจนเป็นที่ยอมรับ และขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขันและทีมที่ประสบความสำเร็จในการคว้าชัยชนะและขอให้นำความรู้ความสามารถเหล่านี้กลับมาพัฒนาประเทศชาติ เพราะนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดอากาศยานไร้คนขับก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่นำมาใช้กับงานปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างได้ผล โดยเฉพาะ ด้าน ai ที่ช่วย ตรวจจับใบหน้าคนร้าย สแกนทุกคนที่เดินผ่านลดการประทะและสามารถเข้าจับกุมได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ขอแสดงความชื่นชมสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่จากการคิดค้นของเด็กไทยในสมาคมและขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมดีดีเพื่อคนไทย

 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ในนามของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดียิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับประเภทปีกหมุนประลองปัญญา ( Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือ วช. มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรนในประเทศ ที่ประสบผลสำเร็จในการคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษร ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศกล่าวได้ว่าเป็น“โดรนแปรอักษร” ฝีมือคนไทย และเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวในอาเซียน และ 1 ใน 9 ของโลกซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของคนไทยให้ก้าวล้ำไปอีกขั้นทัดเทียมกับเทคโนโลยีของต่างประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่มีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม Coding ได้มีเวทีแสดงศักยภาพความสามารถและทักษะการเขียนโปรแกรม Coding ในการควบคุมและสั่งงานโดรน (Drone) ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีแรงกระตุ้นและเกิดแรงบันดาลใจ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรม ทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับอากาศยาน เพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีด้านการบินอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

 

 

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่เยาวชนทีมวิจัยจะได้นำสิ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อคนไทย มาช่วยสร้างคน สร้างอาชีพ และขอบคุณอาจารย์แต่ละโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ในการพัฒนานวัตกรรมโดรนแปรอักษร (Drone Swarm Software) ที่พัฒนาขึ้นโดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เป็นโดรนสัญชาติไทย ผลิตโดยคนไทยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย และเป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถควบคุมโดรนให้บินขึ้นพร้อมกันครั้งละหลาย ๆ ลำ และจัดเรียงตำแหน่งตามที่กำหนดโดยการสั่งงานจากคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ซึ่งมีทีมเยาวชนนักประดิษฐ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า การสร้างและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีประสิทธิภาพการทำงานทัดเทียมกับของต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาได้นำไปจัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติฯ และตอบสนองแนวโน้มการนำโดรนแปรอักษรมาใช้แสดงแทนการจุดพลุไฟมากขึ้น

ทั้งนี้การแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับประเภทปีกหมุนประลองปัญญา สนามต่อไปจัดขึ้นที่ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

 

#https://edu-today.com/

Next Post

มหาวิทยาลัยเกริก ให้ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี เป็นทุนให้เปล่า เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

Tue Feb 6 , 2024
#ข่าวดี เปิดโอกาสขยายการรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 #มหาวิทยาลัยเกริก ในระดับปริญญาตรี เป็นทุนให้เปล่า เรียนฟรีตลอดหลักสูตร เปิดรับสมัครทุนดังนี้ ทุนเรียนดี 71 ปี […]