วช.-ส.กีฬาเครื่องบินจำลองฯ นำโดรน 500 ลำ บินแปรอักษร งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด”

 

วช. ผนึกกำลัง สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง นำนวัตกรรมโดรนแปรอักษรส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ร้อยเอ็ด ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด” ซึ่งเป็นประเพณีสืบสานความเชื่อ ความศรัทธา ทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และจังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดกิจกรรมการส่งเสริมการนำนวัตกรรมโดรนแปรอักษรเพื่อการท่องเที่ยว เฉลิมฉลองงานบุญสุดยิ่งใหญ่ “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด ประจำปี 2567” โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ร่วมด้วย นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ประเพณีบุญผะเหวด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญมหาชาติจัดขึ้นในเดือนสี่ โดยมีการแสดงธรรมเทศนา ซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อของคนอีสานโบราณว่า หากผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียว จะได้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดงานบุญผะเหวดติดต่อกันอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลจัดงานประเพณีบุญผะเหวดในปีนี้ นับเป็นปีที่พิเศษยิ่งกว่าทุกปี ที่ วช. ได้นำ นวัตกรรมโดรนแปรอักษร ส่งเสริมการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มาให้เกิดการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ ทั้งทางด้านคุณภาพชีวิตและสังคม พร้อมด้วยการส่งเสริมการสร้างโอกาสทางมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ ทั้งนี้ วช. ได้สนับสนุนให้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำเทคโนโลยีทางด้านการบินโดรนแปรอักษรและนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์การสั่งงานโดรนแปรอักษร ฝีมือคนไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด และผลักดัน เศรษฐกิจของจังหวัด ผ่านงานเฉลิมฉลองงานบุญ “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567” โดยมุ่งหมายว่าในโอกาสต่อๆ ไป จังหวัดร้อยเอ็ดจะได้ตอบรับนวัตกรรมดังกล่าว ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ส่วน นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่างโดรน เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันอากาศยานโดรนเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมาก และมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสำคัญในโลกอนาคต จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ต้องเร่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการนำโดรนมาเป็นนวัตกรรมในเชิงพัฒนาทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว

ในคืนวันที่ 15 มี.ค. เวลา 21.00 น. ณ เวทีกลางลานสาเกตนคร บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด ได้มีการแสดงบินโดรนแปรอักษร ในงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด ประจำปี 2567” โดยจัดแสดงบินโดรนแปรอักษรจำนวน 500 ลำ ประกอบด้วย ภาพ วปร 72 ตราพระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10, ภาพ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา, ภาพบุญผะเหวด 101, ภาพธุงอีสาน, ภาพโหวด, ภาพพญานาค, ภาพเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, ภาพ วช. & อว. และภาพ RCSA Drone  พร้อมนี้ ได้มีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานร่วมสมัย จากหมอลำศิลปินภูไท ซึ่งเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน จะเห็นได้ว่างานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดเป็นประเพณีสืบสานถึงความเชื่อ ความศรัทธา ประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาของร้อยเอ็ด

นอกจากนั้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังได้สนับสนุนให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่างโดรนเข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการบินโดรน โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่มุ่งเน้นสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมดำเนินการ ได้มีต้นแบบ 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการบินโดรนตลอดทั้งได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ มุมกล้อง การตัดต่อ และแนวทางการนำโดรนไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว โดยการอบรมที่จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ตอบรับเข้าร่วมการอบรมร่วม 150 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่มีอาชีพที่สอดคล้องตามความต้องการ

สำหรับผู้ที่สนใจอยากฝึกอบรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมสนับสนุน โดย วช. โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่ Facebook Fanpage: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ https://www.facebook.com/rcsayoungpilot

 

#https://edu-today.com/

Next Post

“ศ.ดร.บังอร” ติวเข้มบุคลากร จัด “อัพสกิล”ครูโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี มุ่งพัฒนาการสอน นวัตกรรม การสอนและการสื่อสาร ตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่

Sat Mar 23 , 2024
  ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร. ดวงฤทธิ์ […]