สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดแข่งขันปีกหมุนประลองปัญญา Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22-23 ก.ค.66 ที่ปัตตานี

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน การเขียนซอฟแวร์ควบคุมโดรนให้ปฏิบัติตามภารกิจ ในรายการ “ปีกหมุนประลองปัญญา” Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี   
              สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ วช.  สพก.จชต  สพป.ปัตตานีเขต 1  และ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดการแข่งขันปีกหมุนประลองปัญญา Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.05-16.00 น.
              รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ สอบถามเพิ่มเติมโทร 083-6869294

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ เผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขันเครื่องบินจําลองวิทยุบังคับรายการ“ปีกหมุนประลองลองปัญญา” (DroneMission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระหว่าง วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี  ในการนี้ทางสมาคมฯใคร่ขอเรียนเชิญครูและนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันในวัน-เวลาดังกล่าว โดยในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จะเป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก และในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จะเป็นการแข่งขันในรอบตัดสินชิงชนะเลิศ โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะทําการถ่ายทอดสด เวลา ๑๔.๐๕ – ๑๖.๐๐ น.

 

กําหนดการแข่งขันเครื่องบินจําลองวิทยุบังคับ “ปีกหมุนประลองลองปัญญา” (Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566
08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัว
09.30 – 10.00 น. กรรมการชี้แจงกติกาการแข่งขัน
10.00 – 12.00 น. เริ่มการแข่งขัน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. แข่งขัน (ต่อ) (คัดเหลือ 20 ทีม)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2566
09.00 – 09.30 น. นักกีฬารายงานตัว / ตรวจสอบรายชื่อ
09.30 –12.00 น. แข่งขัน (ต่อ) (คัดเหลือ 12 ทีม)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.10 นักกีฬาพร้อมที่สนามแข่งขัน / ซักซ้อมพิธีการรับรางวัล
13.45 ประธาน ในพิธี และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ แขกผู้มีเกียรติ ขึ้นเวที และพร้อมเข้าสู่
การถ่ายทอดสด
14.05 -16.00 เริ่มการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
– พิธีกร แนะนํา ผู้ใหญ่ใจดีและแขกผู้มีเกียรติ
– เริ่มการแข่งขัน คัดหาผู้ชนะเลิศ 4 อันดับ
– คณะกรรมการตัดสินฯรวบรวมคะแนน และประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
– ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ฯ เข้าแถวพร้อมร่วมพิธีปิดการแข่งขัน ฯ และรับมอบรางวัล
– เรียนเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่สนับสนุนมอบรางวัล และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
– เสร็จสิ้นการถ่ายทอดสด

หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมโดรน (Tello) มาเอง

รายละเอียดสนามแข่งขัน Drone Mission

1. สนามขนาด 12 x 5 เมตร
2. ส่วนประกอบของสนามแข่งขัน/1สนาม
2.1 แท่นสําหรับปล่อยให้โดรน Takeoff / Landing จํานวน 1 แท่น
2.2 แท่นหรือป้าย สําหรับติด QR code *จุดศูนย์กลางของ QR code สูงจากพื้น 1.2 เมตร และ QR
Code มีขนาด 20 x 20 เซนติเมตร แท่นหรือป้ายสามารถสลับ QR Code ระหว่างหมายเลข1 และ
หมายเลข2 ได้จํานวน 1 แท่น*
2.3 ห่วงสําหรับให้โดรนบินลอดผ่านได้ ขนาดห่วงที่ให้โดรนลอดผ่านคือ ( R:100 cm ) จุดศูนย์กลางของ
ช่องว่างสูงจากพื้น 120 เซนติเมตร จํานวน 6 ห่วง
2.4 ห่วงสําหรับให้โดรนบินลอดผ่านได้ ขนาดห่วงที่ให้โดรนลอดผ่านคือ ( R:100 cm ) จุดศูนย์กลางของ
ช่องว่างสูงจากพื้น 175 เซนติเมตร จํานวน 2 ห่วง
2.5 แท่นวงกลมสําหรับให้โดรนลงจอดระหว่างทําภารกิจ ฐานด้านบนเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จํานวน
2 แท่น
2.6 เสาสําหรับให้โดรนบินวนรอบ ความสูง 180 เซนติเมตร จํานวน 1 ต้น
2.7 แผ่นไวนิล 5×12 เมตร สําหรับปูพื้นสนาม เพื่อช่วยให้โดรนบินได้แม่นยําขึ้น

หมายเหตุ : ขนาดของอุปกรณ์ และสนามแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กติกาการแข่งขัน

Stage 1 (30 คะแนน)
1.1 นําโดรนขึ้นจากจุดเริ่ม (จุดRe-mission No.1) แล้วบินไปยังตําแหน่งป้าย QR Code
1.2 ตรวจจับ QR CODE และถอดรหัสของ QR CODE จะได้รหัส หมายเลข 1 หรือ รหัสหมายเลข 2
1.3 ให้โดนบินหมุนรอบตัวเอง 360 องศา จํานวนรอบตามที่ถอดรหัสได้ในข้อที่ 1.2 ( 10 คะแนน )
1.4 ให้บินต่อไปยังทางด้านซ้ายและบินลอดห่วง ( 10 คะแนน )
1.5 เมื่อบินลอดห่วงผ่านแล้ว ให้ทําการลงจอดในพื้นที่กําหนด (จุดRe-mission No.2) โดยต้องให้มอเตอร์ทุกตัว
หยุดหมุน ( 10 คะแนน ) เพื่อเข้าสู่ Stage 2
***หากภารกิจล้มเหลวสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ที่ (จุดRe-mission No.1)
Stage 2 (30 คะแนน)
2.1 นําโดรนขึ้นและบินต่อไปยังห่วงที่มีQR Code จากนั้นโดรนจะต้องลอดห่วงที่มี QR Code ตรงกับที่สแกนได้
ในข้อ1.2 ( 10 คะแนน )
2.2 เมื่อลอดห่วงสําเร็จ ให้ทําการบินวนรอบเสาจํานวนตามที่ถอดรหัสได้ในข้อที่ 1.2 ( 10 คะแนน )
2.3 ให้ทําการลงจอดในพื้นที่กําหนด (จุดRe-mission No.3) โดยต้องให้มอเตอร์ทุกตัวหยุดหมุน ( 10 คะแนน )
เพื่อเข้าสู่ Stage 3
***หากภารกิจล้มเหลวระหว่างทางสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ที่ (จุดRe-mission No.2)
Stage 3 (40 คะแนน)
3.1 นําโดรนขึ้นและบินต่อไปยังห่วงที่มีQR Code จากนั้นโดรนจะต้องลอดห่วงที่มี QR Code ตรงกับที่สแกนได้
ในข้อ1.2 ( 10 คะแนน )
3.2 บินลอดห่วงต่างระดับที่อยู่ด้านหน้า ( 10 คะแนน )
3.3 เมื่อบินลอดห่วงต่างระดับได้สําเร็จ ให้ทําการบินลอดห่วงสุดท้าย ( 10 คะแนน )
3.4 เมื่อบินผ่านสิ่งกีดขว้างได้ทั้งหมดให้ทําการ ลงจอดที่จุดเริ่มต้น ( 10 คะแนน )
***หากภารกิจล้มเหลวระหว่างทางสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ที่ (จุดRe-mission No.3)

หมายเหตุ : กติกาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ใบสมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdALNTho6F0_zQjCaYLehjUiup1BugSwPQc387lL5iPJHoBPQ/viewform 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับ
โทร ๐๒-๘๐๙-๒๙๐๐ โทรสาร ๐๒-๘๐๙-๓๗๖๓ โทรมือถือ ๐๘๓-๖๘๖-๙๒๙๔

 

#https://edu-today.com/

Next Post

สวนสุนันทา พัฒนาทักษะน้องใหม่ "soft skills" ให้มีความพร้อม ตามแนวทางวิศวกรสังคม

Tue Jul 11 , 2023
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ (soft skills) ตามแนวทางวิศวกรสังคม โดยมีกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากสาขาวิชาต่าง ๆ […]