ราชมงคลพระนคร เปิดคัดคนเก่งกีฬา เข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2567 จำนวน 30 ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางกีฬาเด่น เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประเภททุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความสามารถเด่นชัดเชิงกีฬา และสนับสนุนส่งเสริมแผนพัฒนาการกีฬาของชาติ จำนวน 30 ทุน โดยชนิดกีฬาที่รับสมัคร ได้แก่ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอก ฟุตซอล ฟุตวอลเลย์ บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ปันจักสีลัต คาราเต้โด เทควัดโด แบตมินตัน เทเบิลเทนนิส ลีลาศ กรีฑา เทนนิส ว่ายน้ำ หมากรุก หมากล้อม ตะกร้อลอดห่วง จักรยาน หรือกีฬาอื่น ๆ

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ตรงตามคณะหรือสาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา มีความประพฤติดี มีประวัติผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง โดยนับผลงานย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – ปัจจุบัน อาทิ เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติ กีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ผู้สนใจยื่นใบสมัครสอบตามระบบรับสมัครนักศึกษา รับตรง รอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ – 4 มีนาคม 2567

ดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

ผู้สมัครจะต้องทำการทดสอบทักษะด้านกีฬาแต่ละชนิดตามที่สมัครและสอบสัมภาษณ์กับคณะที่เลือกตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย โดยดูรายละเอียดได้ที่ https://std.rmutp.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ งานกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02 665 3777 ต่อ 6963

Next Post

กรรมการส่งเสริมฯสวนสุนันทา เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาระนองพร้อมมอบครุภัณฑ์สนับสนุนการศึกษา

Tue Jan 30 , 2024
ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำคณะกรรมการส่งเสริมฯ เข้าเยี่ยมชมห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องนวดภายในอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ พร้อมรับฟังความต้องการในการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง […]