รองอธิการบดี มทร.กรุงเทพร่วมตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพการโรงแรม จึงได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2566 โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มกราคมพ.ศ. 2567 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ทักษะเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม) ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและทำการแข่งขันโชว์ทักษะกันอย่างคึกคัก

Next Post

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ส่งทัพนักกีฬา โครงการสานฝันฯ พร้อมลุยศึกปัญญาชน "นนทรีเกมส์"

Thu Jan 25 , 2024
                    […]