มทร.กรุงเทพ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน
วันที่ 15 กันยายน 2566 รศ.ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีสงฆ์และทําบุญตักบาตร เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ณ บริเวณลานโถงใต้หอประชุมใหญ่ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ จากนั้น คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมใหญ่ เพื่อเข้าสู่พิธีน้อมสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” และพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัย ที่ระลึก งานสาธรช่อแรก โดย ผศ.ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมพิธีในช่วงเช้า และผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมพิธีในช่วงบ่าย

.

.

Next Post

วิทยาลัยทองสุข มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4

Sun Sep 17 , 2023
วันที่ 16 กันยายน 2566 วิทยาลัยทองสุข จัดอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 4 […]