‘ มทร.ธัญบุรี ‘ รับตรง TCAS4 – Direct Admission เริ่ม 28 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบ TCAS4 – Direct Admission (กลุ่ม ม.6 / กศน.สายสามัญ)

เปิดรับทั้งหมด 7 คณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร

28 พ.ค.- 4 มิ.ย.66 รับสมัคร/ชำระเงิน/อัพโหลดเอกสาร
7 มิ.ย.66 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
9 มิ.ย.66 สอบสัมภาษณ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
11 มิ.ย.66 ประกาศผลสัมภาษณ์
13-14 มิ.ย.66 ยืนยันสิทธิ์ Mytcas.com

คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาแล้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / กศน. สามัญ หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย ปีการศึกษา 2565 โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และได้รับวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ

สนใจเพิ่มเติม สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th/2023/03/24/tcas3-4/ และระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี https://apply.rmutt.ac.th/ หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายรับเข้าศึกษา โทร. 02 549 3613-5

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัคร TCAS3 Admission เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 20 พ.ค. 2566 จะประกาศผล 1 (ทปอ.) และยืนยันสิทธิ์วันที่ 20-21 พ.ค. 2566 รวมถึงประกาศผล 2 วันที่ 26 พ.ค. 2566 และประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 28 พ.ค. 2566

Next Post

ชวนผู้สูงวัย ลงแข่งออกกำลังกาย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมชิงเงินรางวัล

Tue May 16 , 2023
ดร.ธนา กิติศรีวรพันธุ์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝากแจ้งข่าว สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา รับสมัครด่วน การประกวด “รูปแบบการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ […]