คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษา สาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) หลักสูตร 2 ปีครึ่ง เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาการตลาด หลักสูตรเทียบโอน (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตร 2 ปีครึ่ง ( จำนวน 124 หน่วยกิต )

เวลาเรียน 08.00 น. – 21.00 น. (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

รับวุฒิ ปวส./การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด การค้าปลีก การตลาดดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 https://oreg.rmutt.ac.th/Apply/

หรือโทร 062-3924459 (ดร.ณฐมน บัวพรมมี)

Next Post

ศูนย์การศึกษานานาชาติ สวนสุนันทา ร่วมกับสถานฑูตจีนประจำประเทศไทย จัดงาน “เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์“

Thu Sep 28 , 2023
ในวันที่ 27 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยศูนย์การศึกษานานาชาติร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณะประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดงาน “เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์“ ภายในงานมีการจัดการแสดงทั้งการร้อง การเต้นรำ […]