9 มทร. จัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคเลือด ตั้งเป้า 10 ล้านซีซี ทั่วประเทศ

มทร. ทั้ง 9 แห่ง ส่งแคมเปญ “RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง” หนุนนักศึกษากว่า 9,000 คนทั่วประเทศ ร่วมประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการเต็มใจ สร้างคนรุ่นใหม่มีใจเสียสละคาดได้รับปริมาณเลือด 10 ล้านซีซี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) พร้อมด้วยอธิการบดี และผู้แทนจาก 9 ราชมงคล จาก มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน และมทร.ศรีวิชัย รวมถึงนายวรสรวง สมัตถพันธุ์ ประธานโครงการเต็มใจ นายณัฐวรรธน์ ภรนรา ประธานมูลนิธิดั่งพ่อสอน และนางสิณีนาฏ อุทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง” เพื่อเข้าร่วมในโครงการเต็มใจ ซึ่งเป็นการประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมูลนิธิดั่งพ่อสอน ณ หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.กรุงเทพ


รศ.ดร.สมหมาย กล่าวว่า เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในการแสดงพลังเพื่อประโยชน์ต่อภาคสังคม ซึ่ง มทร. หลายแห่งได้จัดกิจกรรมรณรงค์และรับบริจาคโลหิตอยู่แล้ว โดยเฉพาะการร่วมกับสภากาชาดไทย ซึ่งภาพรวมทั้งหมด มีผลตอบรับที่ดี ได้รับความร่วมมือจากทั้งนักศึกษา บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ แต่การรวมกันของทั้ง 9 มทร. ดังที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษหนึ่งของ มทร. เพื่อสังคมและส่วนรวม ที่ได้ร่วมกันประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต ภายใต้แคมเปญสำคัญ “We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง” ซึ่งคำว่า “เรา” ในที่นี้ ไม่ได้หมายความเพียงแค่ราชมงคลทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ แต่ยังหมายถึงทุกคน และทุกภาคส่วน ที่จะช่วยสนับสนุน รณรงค์และเข้าร่วมในการบริจาคโลหิต เพื่อให้เรื่องราวของการบริจาคโลหิตได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง มีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคเพียงพอต่อความต้องการใช้โลหิต


“นักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ประโยชน์ใน 4 ด้านหลักคือ (1) ได้สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ ได้ปฏิบัติจริง ในพื้นที่จริง (2) ช่วยเสริมประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาด้านกิจกรรม (3) สนับสนุนการร่วมเป็นส่วนหนึ่งต่อภาคสังคม และ (4) แสดงออกถึงพลังอันสำคัญของราชมงคล ที่ถือเป็นกิจกรรมครั้งใหญ่และเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อการรณรงค์ครั้งนี้”


“ด้วยศักยภาพ และคุณภาพของราชมงคลทั้ง 9 แห่งนี้ ที่ได้สร้างพลังครั้งยิ่งใหญ่ ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นนี้ จะสามารถทำให้ภารกิจที่เราตั้งเป้าหมายไว้ ประสบความสำเร็จ สามารถรณรงค์บริจาคโลหิต และคาดว่าจะได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งหมด 10 ล้านซีซี จากทั้งความร่วมมือกันราชมงคล และประชาชน” ประธาน ทปอ.มทร. กล่าวสรุป.

Next Post

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย สานต่อโอกาสการศึกษา มอบทุน 1.2 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 31

Tue Oct 3 , 2023
  มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และบริษัทกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อมั่นว่ากิจกรรมเพื่อสังคม คือส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ […]