นักวิจัยมทร.ธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จาก 3 ผลงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

มทร.ธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จาก 3 ผลงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

นักประดิษฐ์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้า 6 รางวัล จาก 3 ผลงาน การประกวด ในงาน “2023 Kaohsiung International Invention and Design Expo” (KIDE2023) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2566  ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์นักวิจัย เข้าร่วมการประกวด ซึ่งภายในงานมีผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 400 ผลงาน 30 ประเทศเข้าร่วม ทาง มทร.ธัญบุรี สามารถคว้า 6 รางวัล จาก 3 ผลงาน ได้แก่

1.ผลงาน Identity and Value Creations for Lotus to Develop and Design Products for Commercialization in Pathum Thani โดย ผศ.กรณัท  สุขสวัสดิ์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล  Gold Medal และ Special Prize on Stage จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) 2. ผลงาน SANO Lalot C+ (Piper sarmentosum effervescent tablets) โดย นางสาววริยา  ฟักนิ่ม นักศึกษาคณะการแพทย์บูรณาการ  และ นางสาวเขมจิรา  จามกม อาจารย์ที่ปรึกษา คณะการแพทย์บูรณาการ ได้รับรางวัล Glod Medal และรางวัล Special Award จาก Korea University Invention Association (KUIA) ประเทศเกาหลี 3. ผลงาน Low-fat salad dressiing from banana peel โดย ผศ.ดร. อัญชลินทร์  สิงห์คำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัล Silver Medal และ Special Award  จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (INNOPA) โดยทางมหาวิทยาลัยของแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยจากเวทีการประกวดที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ทางมหาวิทยาลัยพร้อมผลักดันและส่งเสริมต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัล ต่อยอดให้การประโยชน์พัฒนาประเทศต่อไป

Next Post

"เอ็ดฮีโร่ส์" เปิดตัวโครงการฝึกฝนความเป็นผู้นำ มุ่งสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยการเปลี่ยนแปลง

Thu Dec 7 , 2023
  รายงานการติดตามการศึกษาทั่วโลกประจำปี 2567/2568 ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ระบุว่า ความเป็นผู้นำเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนา และความก้าวหน้า เอ็ดฮีโร่ส์ […]