มทร.ธัญบุรี เร่งเพิ่มจำนวนบัณฑิตมีงานทำหลังเรียนจบ พร้อมพัฒนาศักยภาพน.ศ.ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการเก็บรวบรวมสถิติการมีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาปี 2565 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 5,463 คน บัณฑิตกรอกข้อมูลตัวเลขการมีการงาน จำนวน 3,956 คน มีงานทำจำนวน 2,432 คน คิดเป็น 61.48% โดยคณะที่มีบัณฑิตมีงานทำมากที่สุดประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ตัวเลขอัตราการมีงานทำของบัณฑิตลดลงจากปีที่ผ่านๆ มานั้น มีสาเหตุมาจากบัณฑิตบางส่วนไม่ได้กรอกข้อมูล รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีอัตราการจ้างงานลดลง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความเป็นห่วงนักศึกษา จึงได้มีการวางแผนพัฒนานักศึกษาโดยร่วมมือกับสถานประกอบการปรับหลักสูตร เพิ่มจำนวนหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และหลักสูตร Premium Course ให้ตรงกับความต้องการ เป็นการผลิตบัณฑิตสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา เป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำ นอกจากนี้ หลักสูตรสหกิจศึกษา ที่ให้นักศึกษาออกฝึกงานจริง 1 ภาคการศึกษาในสถานประกอบการ ทำให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้งานจริง ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้นักศึกษามีงานทำเพิ่มขึ้นเช่นกัน และได้งานตรงกับสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง ทั้งนี้จากนโยบายที่ช่วยพัฒนาให้กับนักศึกษา เชื่อว่าภายใน 1 ปี ตัวเลขของบัณฑิตที่มีงานทำจะเพิ่มขึ้นจาก61.48% เป็น 90% ส่วนอีก 10%ที่เหลือจะเป็นนักศึกษาที่เรียต่อ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

“ภาพรวมของการพัฒนานักศึกษาไทยในอนาคต สถานศึกษาจะต้องมุ่งไปเรื่องของการพัฒนาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายด้าน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมากมายให้กับประเทศ  เช่น ดิจิตอลเทคโนโลยี Big data, AI Automation ,Robotic รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับเทคโนโลยีเหล่านี้”อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวในที่สุด

Next Post

ทำความรู้จัก “เนย-นฤมล เฉลิมฤกษ์” เจ้าของเพลง Cover สุดฮิตใน TikTok “ป้อจายเมืองกรุงมาป๊ะมาปรุง...”

Wed Dec 20 , 2023
  สาวก TikTok ที่ชอบโคฟเวอร์เพลงคงปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้จักสาวน้อยหน้าตาละมุนคนนี้ เธอเป็นนักร้องเสียงใส ที่มียอดติดตามบน TikTok กว่า 2 ล้าน […]