มทร.ธัญบุรี จัดสรรทุนการศึกษาเพิ่ม พร้อมตั้งคลินิกกำลังใจ ช่วยเหลือนักศึกษารอบด้าน

 

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ 3,555 ทุน รวมเป็นเงิน 25.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทุนภายในมหาวิทยาลัย 3,095 ทุน จำนวน 15.6 ล้านบาท และทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 460 ทุน จำนวน 9.8 ล้านบาท โดย 3 คณะแรกที่มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษามากที่สุด คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเช่นเดิม แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ มีนักศึกษาจำนวนมากยื่นขอทุนเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทำให้มทร.ธัญบุรีมีนโยบายที่จะเพิ่มทุนการศึกษาในปีนี้อีกประมาณ 10%

นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดโครงการรายได้พิเศษระหว่างเรียน โดยให้นักศึกษาทำงานพิเศษในหน่วยงานสนับสนุนภายในมทร.ธัญบุรี จำนวน 22 หน่วยงาน 12 คณะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยในปี 2565 ได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3.7 ล้านบาท จ้างงานนักศึกษาประมาณ 1,600 คน โดยคณะที่มีนักศึกษาร่วมโครงการนี้มากที่สุด คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นสำหรับโครงการนี้ 3 ล้านบาท แต่หากนักศึกษาที่ต้องการรับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นมทร.ธัญบุรีก็พอที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เช่นกัน

รศ.ดร.สมหมาย กล่าวต่อว่า นอกจากการช่วยเหลือนักศึกษาเรื่องค่าเล่าเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาหลายมหาวิทยาลัยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กองพัฒนานักศึกษาได้จัดตั้งคลินิกกำลังใจขึ้น เพื่อให้คำแนะนำด้านปัญหาต่างๆ เช่น การเรียน การใช้ชีวิต โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาผ่านช่องทางโซเชียลไปยังกลุ่มอาจารย์ปรึกษา และนักศึกษา มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา เพื่อร่วมหาแนวทางรักษาและหากรายใดมีความจำเป็นต้องรับยาเพื่อการรักษา และสิทธิ์ที่มีในการรักษาไม่เพียงพอหรือครอบคลุม มทร.ธัญบุรีได้จัดสรรเงินจากกองทุนสุขภาพเข้าช่วยเหลือไม่เกินปีละ 10,000 บาทอีกด้วย

Next Post

ทายาทยิมทีมชาติ กวาด 7 ทอง 2 ทองแดง คว้านักกีฬายอดเยี่ยม 2nd JRC Stars Rhythmic Gymnastics

Wed Dec 27 , 2023
  “ดรัณ” สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ นักกีฬารุ่นยุวชน จากทีม JRC (สโมสรจินตนา) และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 […]